X
GO
Konsulentstöd med kontinuerlig handledning

Konsulentstöd med kontinuerlig handledning

Välutredda och kvalificerade familjehem

Välutredda och kvalificerade familjehem

Specialiserade på förstärkt familjehemsvård

Specialiserade på förstärkt familjehemsvård

Ninni Strandman är verksamhetschef vid Devi konsulenter. Hon är socionom med vidareutbildning inom psykodynamisk och kognitiv psykoterapi och har mångårig erfarenhet av arbetsledning inom socialtjänstens myndighetsutövning, IFO – Individ och familjeomsorg. 

 

 • Devi följer Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet SOSFS 2011:9.
 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beviljade Devikonsulenter tillstånd att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet april 2018.

 

 

Familjehem 

Placering i familjehem är den vanligaste vårdformen när barn och ungdomar behöver vårdas utanför det egna hemmet. Det behövs familjehem av olika sammansättningar och levnadsförhållanden för att tillgodose barns olika behov och förutsättningar. Det kan vara ett familjehem med visst språk, kultur eller annan kompetens. Ett barn har rätt till en stabil och trygg uppväxtmiljö där barnet blir en familjemedlem och får känna sig delaktig i ett familjeliv. 

 

Familjehemmets uppgift är att ge barnet omvårdnad och stöd så att det får en trygg och säker tillvaro och bästa möjliga förutsättningar att så småningom kunna leva ett bra liv som vuxen.

 

Devi konsulenter är medlemmar i Svenska Vård.

Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling.

 

Välkommen att höra av dig till oss!

Devi Forum
 • Utbildning är nyckeln till framtiden

  All forskning visar att familjehemsplacerade barn har sämre utbildning än andra barn. Vi vet att utbildning är nyckeln till framtiden. Utan utbildning – inget eller sämre job...
  Read More
 • De unga i centrum

  Principen om ett barn eller ungdoms bästa innebär att varje beslut som rör ett barn/ungdom måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst f&oum...
  Read More
 • Ökning av konulentstödda familjehem

  Trots ett ansträngt läge hinner de flesta kommuner hantera så kallade orosanmälningar, som ska göras när det finns misstankar om att barn och ungdomar far illa menar Soc...
  Read More
 • Socialtjänstens handläggning av barn i familjehem

  Vilka skäl man än har att vilja bli familjehem är det viktigt att man tar sig tid att fundera och reflektera över det, hela familjen tillsammans. Att ta hänsyn till de egna ba...
  Read More
 • Intresserad av att bli familjehem

  Vi behöver alltid nya familjehem till barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hemma. Om du och din familj är intresserade av att öppna ert hem för ett barn eller...
  Read More
 • Starkare lagreglering

  Det behövs en starkare lagreglering för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till hälsa, utbildning och familj. Det menar två professorer i juridik respektive socia...
  Read More
 • God man

  Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rä...
  Read More
 • Klara sitt föräldraskap

  Att man inte helt klarar sitt föräldraskap kan vara svårt att medge för sig själv. Även om du under en period inte kan ta hand om ditt barn helt och hållet, ä...
  Read More