X
GO
Familjehem

Vill du bli familjehem?

Det finns många familjer i vårt land som är villiga att öppna sitt hem för någon som kanske inte har något hem eller som av olika anledningar inte kan bo i sin ursprungsfamilj.  Familjehemmen kan se väldigt olika ut och man behöver inte leva enligt en viss familjekonstellation eller har någon särskild kulturell bakgrund. Det viktiga är att familjehemmet har möjlighet att ge barnet/den unge/vuxna personen omsorg, känslomässigt engagemang och förutsättningar till att så småningom få ett gott vuxenliv.

Devis konsulenter ger familjehemmen stöd, hjälp och handledning/utbildning. Konsulenterna har beredskap och finns till hands dygnet runt.