X
GO

Devi Forum

18

Utbildning är nyckeln till framtiden

Utbildning är nyckeln till framtiden

All forskning visar att familjehemsplacerade barn har sämre utbildning än andra barn. Vi vet att utbildning är nyckeln till framtiden. Utan utbildning – inget eller sämre jobb, lägre lön, större utanförskap. Samhället måste därför intensifiera sina ansträngningar för att familjehemsbarnen ska få all hjälp att utvecklas efter sin förmåga. Vi måste hjälpa barn och ungdomar att lyfta deras tilltro till helt nya förmågor.

| Return