X
GO

Devi Forum

31

God man

God man

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen tillsammans med Devi fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

| Return