X
GO

Devi Forum

31

Starkare lagreglering

Starkare lagreglering

Det behövs en starkare lagreglering för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till hälsa, utbildning och familj. Det menar två professorer i juridik respektive socialt arbete. Devi stödjer dessa förslag och hoppas på ändring. Ett av förslagen är t ex vid behov, ge barnen tillgång till insatser för att kompensera bristande skolfärdigheter i exempelvis läsning och räkning.

| Return