X
GO

Devi Forum

04

Socialtjänstens handläggning av barn i familjehem

Socialtjänstens handläggning av barn i familjehem

Vilka skäl man än har att vilja bli familjehem är det viktigt att man tar sig tid att fundera och reflektera över det, hela familjen tillsammans. Att ta hänsyn till de egna barnen är betydelsefullt. Forskningen tyder på att ens motiv, tillsammans med mycket annat, påverkar förutsättningarna för hur man lyckas med uppdraget. Det kan också vara så att ens motiv kan göra att man är mer lämplig att ta hand om vissa barn avseende ålder, problem eller beräknad tid för placeringen. Det allra flesta som tar emot ett barn i sitt hem tycker att det är berikande. Att ge omsorg och ansvara för ett barn som behöver extra stöd ger tillfredsställelse och glädje.

| Return