X
GO

Devi Forum

16

Ökning av konulentstödda familjehem

Ökning av konulentstödda familjehem

Trots ett ansträngt läge hinner de flesta kommuner hantera så kallade orosanmälningar, som ska göras när det finns misstankar om att barn och ungdomar far illa menar Socialstyrelsen. När en anmälan kommer in ska socialtjänsten först göra en bedömning om barnet eller den unge har behov av omedelbart skydd eller eventuellt ett familjehem. Många fall leder till placeringar i familjehem som är konsulentstödda. På Devi har vi bara professionella socionomer i verksamheten för att säkra kvaliteten.

| Return