X
GO
Om Devi

Devi konsulenters verksamhet erbjuder kvalitativ konsulentstödd familjehemsvård som är individuellt inriktad och lösningsorienterad. Kommunernas socialtjänst får tillgång till familjehem som får handledning och lättillgängligt stöd och hjälp av familjehemskonsulenter under dygnets alla timmar.


Vi är inriktade på familjehem som tar emot barn, ungdomar, vuxna samt ensamkommande flyktingar i sina hem där vi deltar i nära samarbete med samtliga involverade så att den placerades behov tillgodoses på bästa sätt. 

"Vi utvecklar familjehem så att individen får en bättre tillvaro!"

 Devi konsulenternas kännetecken:

  • Våra kärnvärden är - Professionalism, uthållighet och generositet

  • Alla konsulenter är socionomer med specifik kompetens inom sitt område

  • Ständiga förbättringar och förnyelser sker av våra metoder

  • Vi möter kundernas krav och förväntningar

  • Vi följer Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet SOSFS 2011:9

  • Vi följer värdegrunden upprättad av Svenska Vård - branschorganisation.