X
GO
Uppdragsgivare

Devi Konsulenter Stockholm AB profilerar sig genom erfarna och kompetenta och engagerade familjevårdskonsulenter som har ett nära samarbete med både familjehem och uppdragsgivare. De är tillgängliga dygnet runt med utgångspunkt att kvalitet i placeringarna alltid prioriteras före kvantitet. Med anledning av detta kan Devi erbjuda och bedriva en trygg familjehemsvård i särklass.

Teoretiska utgångspunkter

 Devi har ett systemteoretiskt förhållningssätt vilket innebär att man betonar samspel och sammanhang i relation till förändring. Individer påverkas i samspel med varandra. Utgångspunkten är att människan är föränderlig. Oberoende svårigheter finns möjlighet att förhålla sig på olika sätt till de omständigheter som man vuxit upp under. Ingen är ett fullständigt offer för sina omständigheter. Människan har alltid en möjlighet att utveckla nya perspektiv på sitt eget livsöde. Systemteorins grunder tillämpas i ett lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt. Förhållningssättet präglas av att hjälpa individen att se sina styrkor för att bygga en grund som möjliggör varaktig förändring.

Devis familjevårdskonsulter använder sig av psykologiska teorier för att få vägledning och förståelse för andra människors situationer som till exempel kunskap inom utvecklingspsykologiska teorier och social utveckling från spädbarn till vuxen.